T6. Th3 1st, 2024

Hᴏᴀ ʜậᴜ Pʜươɴɢ Lê ᴄʜᴜʏểɴ 100 ᴛʀɪệᴜ ʜỗ ᴛʀợ ᴠà ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙé Hạᴏ Nᴀᴍ ,gửi lời đến lục lượng cứu hộ

Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ: Hᴏᴀ ʜậᴜ Pʜươɴɢ Lê ᴄʜᴜʏểɴ 100 ᴛʀɪệᴜ ʜỗ ᴛʀợ ᴠà ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙé Hạᴏ Nᴀᴍ ,gửi lời đến lục lượng cứu hộ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙé Tʜáɪ Lý Hạᴏ Nᴀᴍ (10 ᴛᴜổɪ, ở Đồɴɢ Tʜáᴘ) ʀơɪ ᴄộᴛ ᴛʀụ ʙê ᴛôɴɢ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ. Mớɪ đâʏ, Hᴏᴀ ʜậᴜ Pʜươɴɢ Lê đã ɢửɪ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴛớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙé Nᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ. Hᴏᴀ ʜậᴜ Hòᴀ ʙìɴʜ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄô đã xᴜốɴɢ ᴛʜăᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ǫᴜᴀ (4/1)

ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ɢặᴘ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴêɴ đã ɢửɪ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʜàɴɢ xóᴍ ɴʜờ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪúᴘ.

Pʜươɴɢ Lê ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄô ʀấᴛ ʜʏ ᴠọɴɢ ᴠàᴏ ᴘʜéᴘ ᴍàᴜ, ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ʙé Hạᴏ Nᴀᴍ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ, ᴄô ʀấᴛ đᴀᴜ ʟòɴɢ ᴠà ᴛʜươɴɢ ᴛɪếᴄ. Pʜươɴɢ Lê ᴍᴜốɴ ɢặᴘ ɢỡ để ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ʙé Nᴀᴍ ɴʜưɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄô ᴛʜấʏ sự ᴄó ᴍặᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛɪệɴ. Dᴏ đó, Pʜươɴɢ Lê ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜᴏảɴ ᴛʜêᴍ 100 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴍẹ ᴄủᴀ ʙé Hạᴏ Nᴀᴍ để ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴏ ʜậᴜ sự.

Tʀướᴄ đó, ʜᴏᴀ ʜậᴜ Pʜươɴɢ Lê ɢâʏ ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ᴠớɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ɴếᴜ ʙé Hạᴏ Nᴀᴍ ᴄòɴ sốɴɢ sẽ ɴᴜôɪ ʙé ʜọᴄ xᴏɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ᴠà sửᴀ ʟạɪ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙé ɴɢôɪ ɴʜà ấᴍ ᴄúɴɢ ʜơɴ.

Cʜɪềᴜ ᴛốɪ 4/1, ʙé ʜạᴏ ɴᴀᴍ đượᴄ x.á.ᴄ địɴʜ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ sᴀᴜ 4 ɴɢàʏ ʟ.ọ.ᴛ ᴛʀụ ʙê ᴛôɴɢ sâᴜ 35ᴍ.

Lãɴʜ đạᴏ UBND ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ ɴʜậɴ địɴʜ ᴠɪệᴄ ᴅᴜʏ ᴛʀì sự sốɴɢ ᴄʜᴏ ʙé ɴᴀᴍ đã ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ, ᴅᴏ đó, đơɴ ᴠị ᴄứᴜ ʜộ ᴄứᴜ ɴ.ạ.ɴ sẽ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴘʜươɴɢ áɴ,

ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ đᴏạɴ để sớᴍ đưᴀ ᴇᴍ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ốɴɢ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ.

Tʀướᴄ đó, ᴛʀưᴀ 11ʜ30 ɴɢàʏ 31/12, Tʜáɪ Lý Hạᴏ Nᴀᴍ ᴄùɴɢ ʙᴀ ʙạɴ ʜàɴɢ xóᴍ ᴛớɪ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄầᴜ Rọᴄ Sᴇɴ (xã Pʜú Lợɪ, ʜᴜʏệɴ Tʜᴀɴʜ Bìɴʜ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ) để ɴʜặᴛ sắᴛ. Kʜôɴɢ ᴍᴀʏ, ɴᴀᴍ ʀơɪ xᴜốɴɢ ốɴɢ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ ʀỗɴɢ, đườɴɢ ᴋíɴʜ 25 ᴄᴍ, đã đó.ɴɢ xᴜốɴɢ đấᴛ sâᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 35 ᴍ.

Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ, ᴘʜươɴɢ áɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ để ɢɪảɪ ᴄứᴜ ʙé Nᴀᴍ ʟà ᴅùɴɢ xᴇ đóɴɢ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ ᴋ.ʜ.ᴏ.ᴀ.ɴ ɴ.ʜ.ồ.ɪ, ʟᴀʏ độɴɢ để ʟàᴍ ʟᴏ.ãɴɢ ʙùɴ đấᴛ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄọᴄ.

Sᴀᴜ đó, đơɴ ᴠị ᴛʜɪ ᴄôɴɢ đó.ɴɢ ốɴɢ ᴠáᴄʜ ᴛʜéᴘ ᴄó đườɴɢ ᴋíɴʜ 1,5 ᴍ xᴜốɴɢ sâᴜ ʟòɴɢ đấᴛ, ᴠâʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ ᴄó ᴇᴍ Nᴀᴍ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ.

Kʜɪ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ, độɪ ᴄứᴜ ʜộ ᴄứᴜ ɴ.ạ.ɴ sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋéᴏ ốɴɢ ᴄọᴄ ʙê ᴛôɴɢ ʟêɴ.

Côɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄầᴜ ᴋêɴʜ Rọᴄ Sᴇɴ – ɴơɪ ʙé ʜạᴏ ɴᴀᴍ ʀơɪ xᴜốɴɢ – ᴛʜᴜộᴄ ɢóɪ ᴛʜầᴜ số 14 ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ᴄầᴜ, ɴềɴ, ᴍặᴛ đườɴɢ ᴠà ᴄốɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ɴướᴄ ᴅᴏ Sở Gɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ Vậɴ ᴛảɪ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ ʟàᴍ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư.

Nʜà ᴛʜầᴜ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ʟà ʟɪêɴ ᴅᴀɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄầᴜ ᴘʜà TP.HCM –Côɴɢ ᴛʏ TNHH ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴠậɴ ᴛảɪ xâʏ ᴅựɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ T&T. Vɪệɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ʟàᴍ đơɴ ᴠị ɢɪáᴍ s.á.ᴛ.

Đốɪ ᴠớɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʜầᴜ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ᴄầᴜ Rọᴄ Sᴇɴ, ôɴɢ Đᴏàɴ Tấɴ Bửᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đơɴ ᴠị ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ǫᴜảɴ ʟý đã ᴄó ɴʜắᴄ ɴʜở, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴘʜảɪ ᴄʜᴇ ᴄʜắɴ ᴋĩ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đâʏ ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʜʏ ʜữᴜ,

ʙé Nᴀᴍ đɪ ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄó ᴋʜᴇ ᴋẽ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đượᴄ, ôɴɢ Bửᴜ ɴóɪ

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *